Antrinė rinka
Antrinė rinka - Platformoje esantis funkcionalumas (sistema), kurio pagalba Investuotojai gali perleisti kitiems Investuotojams (arba atitinkamai įsigyti iš kitų Investuotojų) turimas Reikalavimo teises.
svg
Login
Register

Please register or sign in to access this information.

Success

svg